این شرکت در زمینه امدادجاده ای وخدمات به حادثه دیدگان سوانح جاده ای در راههای اصلی وفرعی کشور با ۴۷۷نقطه پایگاه جاده ای وهمچنین خودروهای امداد رسان فعالییت مینماید.وهمچنین اقدام به عقد قرارداد با مراکز رفاهی واقامتی وخدماتی وتفریحی در مشهد مقدس باهدف خدمات به زائرین محروم به کار خود ادامه داده است وهم اکنون در سراسر کشور اقدام به عقد قرارداد با نازلترین قیمت نموده است.